Halldén Railway Consulting
Halldén Railway Consulting AB Logotype

Vi arbetar för en säker och modern järnväg


Halldén Railway Consulting erbjuder stöd, utveckling, utbildning och förnyelse inom områdena trafiksäkerhet och security för den svenska och europeiska järnvägsbranschen.

Allt i syfte att göra järnvägen säkrare, mer konkurrenskraftig, attraktiv och lönsam, och anpassad till det framtida transportbehovet. 

Vi är specialiserade på säkerhetsstyrningssystem och riskhantering, grunderna som det moderna järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren baserar sin verksamhet på. Vi kan vara katalysatorn i analysen av riskerna i er verksamhet och stödet vid framtagandet av ett välanpassat ledningssystem som gör att ni har rätt kontroll och förutsättning att driva och utveckla er verksamhet. Basen för ert företags goda säkerhetskultur. 

Givetvis hjälper vi även andra järnvägsaktörer,  så som Underhållsansvariga enheter, Utbildningsanordnare, Examinatorer, med flera. 

Områden inom vilka vi kan erbjuda våra tjänster är bland annat:

 • Säkerhetsstyrningssystem
  Samlingsnamnet för ledningens systematiska arbete och metoder för att styra, kontrollera och utveckla alla säkerhetspåverkande delar i verksamheten. Vi kan hjälpa till att uppdatera er befintliga och anpassa det till er verksamhet, eller för nystartade verksamheter ta fram ett nytt. 
 • Riskhantering
  Analys av vilka risker som förekommer i just er verksamhet, och övervakningsmetoder och åtgärder som är lämpliga för att hålla riskerna på en acceptabel nivå. 
 • Tolkning av myndighetsföreskrifter
  Järnvägen omfattas av många olika regelverk författade av olika instanser i olika tidsperioder. Vissa är mer tydliga än andra, och vi kan hjälpa er förstå vilka regler som gäller er verksamhet och hur ni ska göra för att uppfylla dem på ett riktigt och anpassat sätt. 
 • Ansökning av tillstånd
  Verksamheterna som järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare är tillståndspliktiga, lika så utbildningsanordnare, examinator och underhållsansvarig enhet. Vi kan vara behjälpliga i hela tillståndsprocessen och säkerställa en smidig ansökan. 
 • Riskanalyser
  Säkerställa att förändringar i verksamheten inte påverkar säkerheten på ett negativs sätt. Med riskanalysmetoder som anpassade för just er verksamhet. 
 • Övervakning (monitorering)
  Att ledningen i företaget har kontroll på de risker som verksamheten genererar och med systematiska metoder mäter och därefter justerar så att säkerhetsnivån bibehålls eller ökar är en av de viktigaste delarna i en modern järnvägsverksamhet. 
 • Revisioner
  Kontinuerlig och systematisk kontroll av att verksamhetens olika delar fungerar så som är planerat och beslutat, både internt inom företaget och hos leverantörer. 
 • Utredningar av olyckor och tillbud
  Om olyckan är framme behövs en grundlig analys för att förstå varför händelsen inträffade och verkningsfulla åtgärder för att säkerställa att det inte inträffar igen. 
 • Regelhantering
  Operativa regler för trafik, arbeten och annan verksamhet på och kring spåren. Vi kan vara behjälpliga med att ta fram och uppdatera regelverk anpassade för just er verksamhet. 


Klicka dig vidare till sidorna för järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare för mer information. 

Välkommen att kontakta

Halldén Railway Consulting AB 

 

Stefan Halldén
e-post: info@hallrail.se

tfn: +46 70 627 08 91