Järnvägsföretag
Halldén Railway Consulting AB Logotype

Järnvägsföretag

En järnvägsverksamhet behöver utvecklas kontinuerligt. Det är nödvändigt med ständiga förbättringar och det kommer nya krav från myndigheter, kunder, leverantörer och de interna processerna som behöver omsättas i säkerhetsstyrnings-systemet. Metoder för övervakning (revisioner, uppföljning, indikatorer) förnyas och utvecklas  och det ställs nya krav på hur riskhanteringen bör hanteras inom företagen.

Rätt anpassade och integrerade i era övriga ledningssystem kan dessa metoder, utöver att öka säkerheten, också förbättra kvalitet, lönsamhet och medarbetarnas engagemang i hela verksamheten. 


Halldén Railway Consulting kan vara ett stöd för er att hitta lämpliga och anpassade metoder i arbetet med att uppdatera ert säkerhetsstyrningssystem. Vi kan ta fram förslag på indikatorer att kontrollera verksamheter med,  områden att revidera och lämna förslag på åtgärder och handlingsplaner.


Vi har också stor erfarenhet att på ett bredare plan arbeta för allas engagemang i företaget och på så sätt förbättra det som benämns som säkerhetskultur.  

Områden som Halldén Railway Consulting kan hjälpa er inom:

  • Ansökning av tillstånd
  • Regelhantering
  • Revisioner
  • Riskanalyser (vid förändringar)
  • Riskhantering (av befintlig verksamhet)
  • Säkerhetsstyrningssystem
  • Tolkning av myndighetsföreskrifter
  • Utredningar av olyckor och tillbud
  • Övervakning (monitorering) och indikatorer
  • Säkerhetskultur - Enighet mellan det som sägs, det som skrivs och det som utförs

Blivande Järnvägsföretag 

Har ni planer på att starta ett nytt järnvägsföretag? Då kan vi vara med er från grunden och lotsa er i arbetet med att ta fram alla de styrande dokument och arbetssätt som behövs för att ni ska kunna bedriva en säker och effektiv verksamhet. Vi kan också hjälpa till med att hitta riskområden för er framtida verksamhet och metoder för att övervaka så att riskerna hålls på en acceptabel nivå. Även hantering av själva ansökningsprocessen har vi stor erfarenhet av att arbeta med. 


Välkommen att kontakta

Halldén Railway Consulting AB


Stefan Halldén
e-post: info@hallrail.se

tfn: +46 70 627 08 91