Om Halldén Railway Consulting
Halldén Railway Consulting AB Logotype

Halldén Railway Consulting AB ägs och drivs av Stefan Halldén.

Företaget påbörjade verksamheten i januari 2019 och har som huvudinriktning att bistå aktörer inom främst den svenska järnvägsbranschen med stöd, råd och utbildning inom säkerhet - trafiksäkerhet & security. 

Specialitet är framtagande och utvecklande av säkerhetsstyrnings-system, det ledningssystem som varje järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare måste ha för att driva och kontrollera sin verksamhet. 

Stefan Halldén

Stefan Halldén har mångårig erfarenhet av arbete inom järnvägssektorn.
Som ett urval meriter kan nämnas:

 • Tillförordnad säkerhetschef på Swedtrac och Train Competence Group, 2019
  (järnvägs-, utbildnings och bemanningsföretag)
 • Säkerhetschef på Hector Rail, 2018
  (järnvägsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland)
 • Säkerhetsutvecklare på Green Cargo 2005-2010 & 2016-2017
  (järnvägsföretag med verksamhet i Sverige och Norge, infrastrukturförvaltare i Sverige)
 • Säkerhetsutvecklare på Jernhusen 2010-2015
  (infrastrukturförvaltare i Sverige)
 • Behörig lokförare sedan 2001


För ett flertal infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag har Stefan tagit fram säkerhetsstyrningssystem från grunden och handlagt tillståndsansökningar hos Transportstyrelsen.


Välkomna att höra av er!


HALLDÉN RAILWAY CONSULTING AB


Adress: Kungsvägen 10, 195 70 Rosersberg

Tfn: +46 70 627 08 91

E-post: info@hallrail.se


Organisationsnummer: 559182-2811

Bankgiro: 5319-7513

Företaget är godkänt för F-skatt